บริษัท สยาม พรีคาซท์ บิลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

    (Siam Precast Building and Engineering Company Limited)

     จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท จำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป, พื้นสำเร็จรูป, คาน และ เสา ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

     คอนกรีต เร็จรูป ตามมาตรฐาน อุสาหกรรม (มอก.) ที่หลากหลายทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร จนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาของบริษัทฯ

     ได้มีการพัฒนาจัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตราฐาน เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าอยู่ตลอดจนกระทั่งได้รับการรับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป 

     คาน เสา ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน   

     บริษัท สยาม พรีคาซท์ บิลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วน คาน เสา ฐานราก บันได ถาดห้องน้ำ ผนังสำเร็จรูป ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้จากการหล่อหรือการเทในแบบหล่อ

     ที่มีขนาดต่างๆ  ภายในโรงงาน หรือในบริเวณก่อสร้างให้เสร็จก่อน แล้วนำไปติดตั้งประกอบกันที่หน่วยงานก่อสร้างโดยใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป  

     Precast  ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มงานพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร และงานก่อสร้างอาคารสูง เนื่องจากช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฝีมือแรงงานในการก่อสร้างลดลงได้มาก ทำให้ผู้

     ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้รวดเร็วขึ้นภายใต้งบประมาณที่กำหนด Precast Concrete พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในด้านปัญหาแรงงานรวมทั้งความต้อง

     การที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรม ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการบริหารโครงการ เพื่อทำให้ผู้ประกอบ

     การในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้สัมผัสมาตรฐานใหม่ของการก่อสร้างและส่งมอบผลงานที่มั่นใจได้ในคุณภาพ เพื่อเพิ่มความสุขในการอยู่อาศัย

 

 

หน้าแรก  /  เกี่ยวกับเรา  /  ผลิตภัณฑ์  /  ผลงาน  /  ติดต่อเรา

บริษัท สยาม พรีคาซท์ บิลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  /  บริษัท สยาม พรีคาซท์ จำกัด

290/108 ม.ศุภาลัย ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Tel: 086-366-7257   Fax: 02-115-0372

Facebook: Siam Precast Group  /  Siam Precast Group   /  ID Line: phranay